Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Važnost znanja u moderno doba / Anica Hunjet, Dijana Vuković, Vesna Sesar

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 15:45 - 16:15

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
SC Varaždin