Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Utjecaj društvenih mreža na komunikaciju mladih, voditeljica: Tatjana Marušić

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 15:45 - 16:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SC Varaždin