Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Trema kod javnog izlaganja - prepreka života, voditeljice: Ana Globočnik Žunac, Lea Labaš

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 11:00 - 11:45

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti

Lokacija:
SC Varaždin