Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Prehrana i život, voditeljice: Željka Kanižaj, Natalija Uršulin-Trstenjak, Valentina Vincek

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 11:30 - 12:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
SC Varaždin