Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Čudesan život u jabučnom octu, voditelji: Tomislav Meštrović, Rosana Ribić, Tina Cikač

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 12:00 - 12:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
SC Varaždin