Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Život u tišini - komunicirajmo rukama, voditelji: Mateja Križaj, Marijana Neuberg, Tina Cikač, Zoran Žeželj

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 14:00 - 14:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
SC Varaždin