Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Život je lijep!, voditeljice: Mirjana Grabar-Kruljac, Sonja Veir Labaš

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 14:15 - 15:15

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
SC Varaždin