Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Život bez enzima?, voditelji: Rosana Ribić, Valentina Vincek, Ivo Dumić-Čule

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 15:00 - 16:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
SC Varaždin