Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Rendgenska emisijska spektroskopija; alat za istraživanje novih Li-S baterija, voditelj: Marko Petrić

Datum i vrijeme:

Organizator:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Prezentacija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Veoma brzo nakon svog otkrića, rendgensko zračenje je našlo značajnu primjenu u istraživanjima atoma, molekula i materijala. U ovoj prezentaciji ćemo prikazati kako od otkrića rendgenski zraka dolazimo do suvremenih rendgenskih metoda s naglaskom na rendgensku emisijsku spektroskopiju. Posebno ćemo ispostaviti primjenu rendgenska emisijska spektroskopija na istraživanje litij-sumporne (Li-S) baterija [1], jer današnje potreba za baterijama koje će moći skladištiti sve veću gustoću energije po kilogramu guraju znanstvenu zajednicu u istraživanje različitih novih materijala za baterije. Jedan od kandidata za novu generaciju baterija u primjeni su Li-S baterije. Njihov osnovni elektrokemijski proces je poznat, elementarni sumpor se reducira na litijev sulfid. Problem nastaje što se proces odvije kroz seriju reakcija u kojima nastaju litijevi polisulfidi, različitih duljina. Detaljno razumijevanje procesa u Li-S bateriji je ključnu za daljnji razvoj baterija. Više o samoj temi se može naći:https://www.youtube.com/watch?v=Kd5BVaOT5HY&t=2471s

https://www.youtube.com/watch?v=uMeapKGiKQs

[1] M. Petric, A. Rajh, K. Isaković, A. Vizintin, S. Drvarič Talian, R. Dominko and M. Kavčič, Chem. Commun., 2021,57, 7573-7576

Biografija:

Studij fizike na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio sam 2013. godine. Na jesen iste godine pridružujem se odsjeku F2, na Jožef Stefan institutu u Ljubljani, gdje ujedno upisujem i doktorski studijski program na Međunarodnoj poslije-diplomskoj školi Jožef Stefan. Doktorsku disertaciju s naslovom “Elektronska struktura fosfora, sumpora i klora proučavana s visoko energijski razlučivom rendgenskom spektroskopijom” izradio sam pod vodstvom dr. sc. Matjaža Kavčiča. U listopadu 2016. godine vraćam se u Hrvatsku i počinjem raditi na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu. Moj znanstveni fokus je na proučavanju elektronske strukture molekula s rendgenskom emisijskom spektroskopijom. Kao prvi autor sam objavio četiri članaka i koautor sam u 11 znanstvenih članka. Sudjelovao sam na nekoliko međunarodnih radionica u i svoj rad prezentirao sam na međunarodnim konferencija.

https://orcid.org/0000-0002-3742-4275