Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Važnost mineralnih sirovina za život i opstanak ljudske civilizacije, voditelj: Jasmin Jug

Datum i vrijeme:

Organizator:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Prezentacija

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:
Mineralne sirovine neobnovljivi su prirodni resurs, a bez njih je život i opstanak ljudske civilizacije nezamisliv. Sudionicima događanja biti će prezentirana podjela mineralnih sirovina, uz posebni osvrt na one koje se najčešće koriste u svakodnevnom životu. S obzirom na intenzivni industrijski razvoj, velike su potrebe za vađenjem mineralnih sirovina, ali je samim time sve više problema vezanih uz okoliš. Zato će biti prezentirano na koji način se očuvanje i zaštita okoliša mogu uključiti u gospodarenje mineralnim sirovinama, s ciljem očuvanja Zemlje za život budućih naraštaja.

https://www.youtube.com/watch?v=rJF5QGzrmvw

Biografija:

Jasmin Jug rođen je 3. svibnja 1986. godine u Varaždinu. Karijeru znanstvenika započeo je 2010. godine, nakon što je diplomirao i zaposlio se na Geotehničkom fakultetu. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 2020. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. U studenom 2021. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području: tehničkih znanosti, znanstveno polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana: rudarstvo. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju Inženjerstva okoliša, na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu. Sudjelovao je i sudjeluje ne više znanstvenih projekata iz područja rudarstva, geotehnike, geofizike i okolišnog inženjerstva. Autor je ili suautor preko dvadeset znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova.

Jasmin Jug - CROSBI profil

Jasmin Jug - Google znalac profil