Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Pčele spasi da se život ne Zemlji ne ugasi, Saša Zavrtnik i Jelena Loborec

Datum i vrijeme:

Organizator:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Predavanje

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Pčelama diljem svijeta prijete razni štetni i primarno antropogeni utjecaji, poput pesticida, teških i toksičnih metala, zatim bolesti, klimatskih promjena te promjena u staništima. Sve to zajedno uzrokuje gubitak bioraznolikosti pa tako dovodi i do smanjenja broja pčelinjih vrsta kao i broja pčelinjih zajednica. Ako želimo očuvati biološku raznolikost i život na Zemlji kakav poznajemo, moramo zaštititi pčele i njihova staništa. Projekt “Pčele spasi da se život na Zemlji ne ugasi” zajednički je projekt Geotehničkog fakulteta i komunalnog poduzeća Varkom d.d. postavljen u javni voćnjak u Varaždinu, Hrvatska. Njegovi ciljevi su osnivanje javnog pčelinjaka koji će služiti u edukativne svrhe i za biomonitoring onečišćenja prisutnih u pčelinjim proizvodima.

Kao događanje snimila bi se prezentacija koja predstavlja projekt, njegove glavne aktivnosti te do sada ostvarene ciljeve, kao i buduće planove.

https://www.youtube.com/watch?v=1jeHn4Tx-LA

Biografija:

Saša Zavrtnik je maturirao kao kemijski tehničar. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirao stekavši naziv doktora veterinarske medicine. Već 12 godina radi na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao djelatnik, stručni suradnik Laboratorija za geokemiju okoliša. Doktorand je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Inženjerstvo okoliša s temom pčela kao bioloških indikatora onečišćenja okoliša. Suradnik je u nastavi na engleskom jeziku iz kolegija Positive impact of animals to human health na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je iz polja interdisciplinarnih tehničkih znanosti. Autor je šest objavljenih djela te više popularnih, znanstvenih i stručnih članaka. Uz istraživački rad, aktivno se bavi bioetikom posebice problematikom međuodnosa životinja i ljudi, ljudi i okoliša, zaštite zdravlja i života.

Jelena Loborec je diplomirala na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine, a 2013. godine je doktorirala na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Geološko inženjerstvo – hidrogeologija. Od 2007. godine radi na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za hidrotehniku. Svoj znanstveni interes veže uz zaštitu podzemnih voda, provođenje analiza ranjivosti i rizika od onečišćenja podzemnih voda, implementacija GIS-a u hidrogeološka istraživanja te bioetički aspekt odnosa prema vodama i okolišu općenito. Aktivno sudjeluje kao suradnica na više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata povezanih s istraživanima u okolišu. Uključena je u dva projekta koje financira Europska unija, a izravno su povezani s unaprjeđenje kvalitete na visokom učilištu na kojem radi (Stručna praksa i STEM centar).