Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Život u virtualnom svijetu, Violeta Vidaček Hainš, Suzana Keglević Kozjak, Jerry J. Antolos i volonteri Centra za volontiranje i humanitarni rad FOI

Datum i vrijeme:

Organizator:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Radionica, izložba

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole

Detalji:

Program započinje digitalnom izložbom dječjih likovnih radova na temu „Život u virtualnom svijetu“ . radovi se šalju najkasnije do četvrtka, 28.4.2022. na adresu elektroničke pošte jantolos@foi.unizg.hr ili vvidacek@foi.hr uz naznaku Imena djeteta i godina starosti, te naziva vrtića ili škole. Likovni radovi se šalju u jpg. Ili pdf. formatu, vertikalni smjer, popratni tekst je sastavni dio crteža.

Dječji likovni radovi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta organizacije i informatike https://www.foi.unizg.hr/ i FB Centra za volontiranje i humanitarni rad Fakulteta https://www.facebook.com/centar.za.volontiranje.foi/

Teme dječjih radova sadrže odgovore na pitanja: Što je to virtualni svijet? Ima li virtualni svijet veze s mobitelima i računalima? Ako ima, o čemu se radi?

Kroz interaktivne zadatke djeca će odgovoriti na pitanja „Kako razgovaramo s računalima?“, „Jesu li računala slična ljudima“, „Što je potrebno da bi računala i mobiteli razgovarali?“, „ Mogu li računala biti korisna ili štetna i kako ?“ Jesu li računala živa ili nisu?

Veselimo se vašem sudjelovanju :)

https://www.youtube.com/watch?v=-1C5gj28lG4