Praktične radionice – tema Život;
voditeljica: Natalija Hobar, Gimnazija Antuna Vrančića - Šibenik

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 13:30 - 17:30

Organizator:
Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, Put Gimnazije 64

Vrsta događanja:
praktične radionice

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

Lokacija:
Gimnazija Antuna Vrančića - Šibenik, plato ispred gimnazije

Detalji:

  • Izrada modela molekula od domaćeg izrađenog plastelina
  • Istraživanje površinske napetosti
  • Istraživanje površinski aktivnih tvari