Obilježja živih bića (Predavanje i radionica Julijane Madaj Prpić)

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 17:00 - 18:30

Organizator:
Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Slavonska 8

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1.razred srednje škole

Lokacija:
OŠDC


Kratice lokacija:

Mjesta događanja:
OŠDC - Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Slavonska 8
OŠAK - Osnovna škola Antuna Kanižlića, Antuna Kanižlića 2
OŠJK - Osnovna škola Julija Kempfa, Franje Tuđmana 2
KG - Katolička gimnazija u Požegi, Pape Ivana Pavla II. 6
GMP - Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 5

Organizator u Požegi:
PDP - Povijesno društvo Požega, Kneza Domagoja 23
OŠDC - Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Slavonska 8
OŠAK - Osnovna škola Antuna Kanižlića, Antuna Kanižlića 2
OŠJK - Osnovna škola Julija Kempfa, Franje Tuđmana 2
KG - Katolička gimnazija u Požegi, Pape Ivana Pavla II. 6
GMP - Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 5