Povratak vučedolske golubice u život, Krunoslav Buhač

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 11:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
J. Dalmatinca BB, Cerić