Život na leđima konja, Mirjana Baban, Petra Prlić, Katarina Marić, Doris Gašpar, Melanie Imre, Matea Drageljević, Tihana Ristić, Kristina Jurčić te članovi Konjičkoga kluba Hercules, Konjičkoga kluba Osijek, Udruge MOGU i 4 lista

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 9:00 - 12:00
petak 6.5.2022., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
Ispred Glavnog ulaza FAZOS