Život na planetu gljiva, Tamara Siber, Magdalena Matić, Monika Lisjak, Goran Herman

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 9:30 - 12:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
Multimedijski atrij – prizemlje