Jedan dan u životu životinjske stanice, Helena Ereš, Mia Švitek, Patrik Rajndl, Jelena Kovač, Lara Levanić, Sonja Petrović

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 11:00 - 11:45
petak 6.5.2022., 11:00 - 11:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
Predavaonica 7/III