Životi u jednom životu, Maja Gregić, Tina Bobić, Katarina Gogić, Helena Horvat

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 12:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
Praktikum (121)