Astrobiologija - život u svemiru, Željka Lončarić

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 17:00 - 17:45

Organizator:
Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
OBIO Predavaonica 201