Između "ja" i "ti": krećemo li se prema međusobnoj formi života?, Damir Marinić

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 17:00 - 18:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
FFOS