Kako knjižnice i muzeji mogu podići kvalitetu života osobama s Alzheimerovom bolešću?, Sanjica Faletar Tanacković, Kornelija Petr Balog, Jesenka Ricl

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 14:30 - 15:30

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
FFOS