Koliko je porezna pismenost važna za praktičan život?, Renata Perić, Emina Jerković

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 8:30 - 9:30

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti

Lokacija:
PRAVOS, Stjepana Radića 17, dvorana 3