Utjecaj plastičnog otpada na život u moru i mjere za njegovo smanjenje, Biljana Činčurak Erceg

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 12:00 - 13:45

Organizator:
Pravni fakultet Osijek, Kampus, Cara Hadrijana 8a

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
PRAVOS, Kampus, Cara Hadrijana 8a, dvorana 3