Razvoj prometa i njegov utjecaj na život čovjeka, Aleksandra Vasilj

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 11:00 - 11:45

Organizator:
Pravni fakultet Osijek, Kampus, Cara Hadrijana 8a

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
PRAVOS, Kampus, Cara Hadrijana 8a, dvorana 3