Voda je bitna, za život neupitna!, Nikolina Bek, Matej Šag, Vanda Zahirović

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 9:00 - 9:45

Organizator:
Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
OBIO, predavaonica 319