Mobilne tehnologije u praktičnom radu s djecom i mladima, Hrvoje Ajman, Josip Cvenić, Zoran Špoljarić

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 12:00

Organizator:
Kineziološki fakultet Osijek, Drinska ul. 16A, 31000, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
viši razredi osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
KIFOS - dvorana