Život u sadašnjem trenutku, Ivana Duvnjak , Sara Križanović

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 17:00 - 18:00

Organizator:
Kineziološki fakultet Osijek, Drinska ul. 16A, 31000, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Radionica je ograničena na 25 sudionika, obvezna najava na e-mail: sarakrizanovic0@gmail.com

Lokacija:
KIFOS