Može li sport biti prijetnja životu? Bioetički ogledi o nasilju u i oko sporta, Ivica Kelam

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 11:00 - 12:00

Organizator:
Kineziološki fakultet Osijek, Drinska ul. 16A, 31000, Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti

Lokacija:
KIFOS