Kemija svakodnevnog života 3, Ana Amić, Kristina Đambić, Lorena Šebalj, Ana Plasajec, Doris Prokopec, Dina Magić, Ladislava Laszlo

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 13:00 - 13:45

Organizator:
Medicinska škola Osijek, Vukovarska ul. 209, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
MŠO