DOLCE VITA, Đurđica Ačkar, Antun Jozinović , Daniela Paulik

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 10:00 - 14:00

Organizator:
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
PTFOS, istraživački laboratorij Katedre za tehnologiju ugljikohidrata