Raznolikost života u sirovom mlijeku, Martina Antunović, Mirela Lučan Čolić

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 10:00 - 17:00

Organizator:
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
PTFOS, Microsoft Teams