Privatizacija života – uvod u GMO, Ivica Kelam

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti

Lokacija:
FOOZOS, Ulica cara Hadrijana 10d