Lepršajmo kroz život, Vesna Svalina, Anja Horvat, Hana Horvat, Hanna Jakovac, Anamarija Kanisek

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 11:30 - 12:30

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
FOOZOS, nastavna zgrada, dvorana br. 30, Ulica cara Hadrijana 10d