Kako je škola spasila život?, Dario Klasan, Matej Jurković, Vlatka Andrić, Tamara Alebić

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 15:30 - 16:30

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek