Otkucaji koji život znače, Vedrana Pavlović, Maja Lagator, Stipe Vidović, Tajana Grinžek, Goran Dabić, Mihael Kolar, Marko Stupin, Ana Stupin, Luka Medić, Ivana Jukić, Martina Kos, Nataša Kozina

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 11:00
petak 6.5.2022., 10:00 - 10:45

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
MEFOS, ČETVRTAK: Školsko dvorište; PETAK: Vježbaonica za mikrobiologiju