ŽIVOT BEZ GLASNICA, Andrijana Včeva, Tihana Mendeš, Ivan Abičić, Tin Prpić, Matej Rezo

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 12:45 - 13:30

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
MEFOS, P1