Kod života, Ines Drenjančević, Zrinka Mihaljević, Petar Šušnjara

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
MEFOS, Lab za molekularnu i kliničku imunologiju