Kad ti se u život uplete pravo – građanskopravni aspekti, Katarina Knol Radoja, Paula Poretti

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
OŠ Retfala - predvorje