Sve boje i oblici mikroba, Monika Feher, Marko Živkov

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 10:00 - 11:00
četvrtak 5.5.2022., 9:00 - 10:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
MEFOS, Vježbaonica za mikrobiologiju