Kako živimo?, Barbara Viljetić, Marijana Jukić, Jasenka Wagner, Aida Imeri, Matea Jagodić, Ean Main, Matej Ruško, Luka Mihaljević, Antonio Vukovac, Tin Kadović

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 10:45

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
MEFOS, Vježbaonica za kemiju i biokemiju