Kako živimo?, Barbara Viljetić, Marijana Jukić, Jasenka Wagner, Aida Imeri, Matea Jagodić, Ean Main, Matej Ruško, Luka Mihaljević, Antonio Vukovac, Tin Kadović

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 10:45

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
MEFOS, Vježbaonica za kemiju i biokemiju