Srce – pumpa koja pokreće život, Marko Sablić, Antonio Kokot, Robert Selthofer, Zvonimir Popović, Darija Šnajder Mujkić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 10:45
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 10:45

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
MEFOS, PON: Predavaonica S1; SRI: Anatomska sala za sekcijske vježbe