ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA, Mirko Pešić, Sanja Pešić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 14:00 - 15:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti

Lokacija:
MEFOS, P3