Tajna dugog i zdravog života, Marina Ferenac Kiš, Kristina Kujavec-Šljivac, Kristina Glavaš, Sandra Vitaić, Kristina Glavaš, Sandra Vitaić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 8:00 - 16:00
utorak 3.5.2022., 8:00 - 16:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 16:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 16:00
petak 6.5.2022., 8:00 - 16:00
subota 7.5.2022., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
MEFOS