ŽIVOTni vijek mosta, Sanja Lukić, Hrvoje Draganić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 18:00
utorak 3.5.2022., 10:00 - 18:00
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 18:00
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 18:00
petak 6.5.2022., 10:00 - 18:00
subota 7.5.2022., 10:00 - 18:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
GRAFOS

Detalji:

Gledajući mostove, ponekad imamo dojam da su oni vječni i da ništa ne može utjecati na njihovu trajnost zbog njihove veličine i masivnosti. Međutim, puno faktora utječe na samu trajnost mosta te postoje zahtjevi koje mostovi trebaju ispuniti. ŽIVOTni vijek (trajnost) mosta ovisi od materijala od kojeg je most izgrađen, tako masivni mostovi imaju trajnost i do 100 godina, neki drveni mostovi do 30 godina, dok se pomoćni mostovi projektiraju na 5 godina. Provizorni mostovi osiguravaju nužno i kratkotrajno prelaženje, privremeni mostovi služe s namjerom osiguranja prelaska dok traje neka vremenski ograničena potreba, dok se stalni mostovi kako im i naziv govori, grade s namjerom da potraju što duže. Uviđamo, da osim materijala, na trajnost mosta ima veliki utjecaj njegova svrha, ali i faktor značaja mosta.

 

Biografija:

Sanja Lukić, mag. ing. aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

slukic@gfos.hr

 

Životopis:

 

Rođena 17.07.1990. godine u Sl. Brodu, magistra inženjerka građevinarstva čija su istraživanja usmjerena na područje Nosivih konstrukcija. Diplomu magistre inženjerke građevinarstva stekla je 2014. godine na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. Radila je u projektantskom uredu od 2015. do lipnja 2018. godine. Trenutno je zaposlena na projektu HRZZ „Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije“ i kao asistentica na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek na kolegiju Mostovi I na Zavodu za materijale i konstrukcije. Posjeduje računalne vještine (AutoCAD, Robot Structural Analysis Professional, Microsoft Office, CSi SAP2000, Thorium A+, KI Expert, SketchUp, Ansys).

 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić, dipl. ing. građ.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

draganic@gfos.hr

 

Životopis:

 

Rođen 6. 3. 1985. u Osijeku, živi u Osijeku. Diplomirao na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek 2007. godine iz područja Nosivih konstrukcija s temom rada „Istraživanje perioda osnovnog tona armiranobetonskih okvirnih konstrukcija“ pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Morića dip. ing. građ. Od 2008. godine do danas radi na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek na kolegijima sveučilišnog diplomskog studija Mostovi I, Mostovi II i Prednapeti beton. Od 2008. godine polaznik poslijediplomskog doktorskog studija na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, smjer Nosive konstrukcije. 2014. doktorirao pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Varevca, dipl. ing. građ. s temom „Djelovanje eksplozija na nadvožnjake“. Tijekom rada sudionik inozemnih znanstvenih skupova te objavio nekoliko znanstvenih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima. 2011. godine voditelj internog znanstvenog projekta na Građevinskom fakultetu Osijek „Utjecaj eksplozija na mostove malog i srednjeg raspona“ te 2013. voditelj internog znanstvenog projekta „Eksperimentalno određivanje parametara eksplozije“ u provedbi s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske. Trenutno voditelj znanstveno-istraživačkog projekta pod pokroviteljstvom HRZZ-a „Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije“ (2018-2023).