Fizika živi u glazbi, Maja Varga Pajtler

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 11:00
utorak 3.5.2022., 10:00 - 11:00

Organizator:
Odjel za fiziku, Gajev trg 6, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole;

Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti unaprijed na e-mail mvarga@fizika.unios.hr
Maksimalni broj polaznika radionice je 25.

Lokacija:
OFIZ - predavaonica 68

Detalji:

 

Cilj radionice je pokazati učenicima nižih razreda osnovne škole kako se fizika skriva u zvukovima; pokusima ćemo pokazati kako zvuk nastaje, kako se širi i kako ga percipiramo. Objasnit ćemo kako se dobivaju tonovi na instrumentima te vizualizirati zvučne valove. 

 

Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti unaprijed na e-mail mvarga@fizika.unios.hr

Maksimalni broj polaznika radionice je 25.

Biografija:

Maja Varga Pajtler diplomirala je matematiku i fiziku, a doktorirala nuklearnu fiziku. Od 2017. radi kao docentica na Odjelu za fiziku. Nastavna djelatnost obuhvaća nastavu iz područja opće fizike, dok joj je znanstvena djelatnost fokusirana na istraživanje nanomaterijala.

 

e-mail: mvarga@fizika.unios.hr

Napomena:

Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti unaprijed na e-mail mvarga@fizika.unios.hr

Maksimalni broj polaznika radionice je 25.