Kemijske reakcije u svakodnevnom životu, Mateja Budetić, Mirela Samardžić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 18:00
utorak 3.5.2022., 10:00 - 18:00
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 18:00
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 18:00
petak 6.5.2022., 10:00 - 18:00
subota 7.5.2022., 10:00 - 18:00

Organizator:
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
OKEM

Detalji:

Kemija je svuda oko nas. Iako mnogi vjeruju kako se kemijske reakcije i pojave susreću samo u specijaliziranim laboratorijima zapravo kemijske reakcije nam se događaju svakodnevno u životu oko nas i u nama.

Fotosinteza; kemijska reakcija koja se odvija u biljkama, pretvorba ugljikovog dioksida vode u glukozu i kisik jedna od važnijih kemijskih reakcije koja se odvija  svakodnevno.

Sapuni i deterdženti; čiste kemijskim reakcijama.

Baterije; baterije koriste elektrokemijske ili redoks reakcije za pretvaranje kemijske energije u električnu energiju, a potrebne su nam u svakodnevnom korištenju za razne uređaje.

Probava; tijekom probave odvija se tisuće kemijskih reakcija.

Kuhanje; koristi toplinu kako bi se izazvale kemijske promjene u hrani.

Hrđa; primjer oksidacijske reakcije.

Kloriranje; dezinfekcija vode.

 

Disanje; anaerobno i aerobno, skup kemijskih reakcija.

Biografija:

Mateja Budetić, dr.sc. (poslijedoktorand, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Odjel za kemiju, mbudetic@kemija.unios.hr, +38531399953)

Mateja Budetić, rođena je 18. svibnja 1988. godine u Osijeku gdje je i završila osnovnu školu te Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirala je na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju. Diplomski rad pod naslovom „Određivanje aminokiselina elektroforezom na mikročipu“ obranila je 19. srpnja 2012. godine te stječe naziv magistra edukacije iz područja kemije. Godine 2013. zapošljava se kao učitelj kemije na stručnom osposobljavanju u osnovnoj školi i odrađuje stručno-pedagošku praksu u trajanju od jedne godine te studenog 2014. godine polaže stručni ispit za zanimanje učitelja kemije. Od veljače 2015. godine radi kao asistent (na projektu) na Odjelu za kemiju u Osijeku i iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. U međuvremenu, 11. travnja 2015. godine, završava poslijediplomski specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u Osijeku. Do sada je objavila 9 izvorna znanstvena rada u prestižnim znanstvenim časopisima visokog faktora odjeka indeksiranim u WoS i Current Contens bazama (Sensors and Actuators B: Chemical, Talanta i Food chemistry); aktivno sudjelovala na 15 međunarodnih znanstvenih skupova te je suradnica na dva projekta.

Mirela Samardžić, izv.prof.dr.sc. (izv. prof. dr. sc., Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Odjel za kemiju, mirelas@kemija.unios.hr, +385(31)399953)

 

Izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić rođena je 21. travnja 1983. godine. Diplomirala je na Odjelu za biologiju i Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2006. godine. Od 2007. godine radi na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorirala je 2011. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, smjer Inženjerska kemija. Od 2019. godine je u zvanju izvanrednog profesora. Sudjelovala je na 7 znanstvenih projekata, 24 međunarodna i 7 domaćih znanstvenih skupova te je objavila 22 znanstvena rada koje citira Current Contents. Recenzent je znanstvenih radova u uglednim časopisima iz područja analitičke kemije (Talanta). Glavni znanstveni interesi izv. prof. dr. sc. Mirele Samardžić su razvoj i primjena kemijskih senzora. Izvodi nastavu iz područja analitičke kemije, bila je mentor brojnih završnih i diplomskih radova te 3 doktorska rada. Od 2015.-2019. godine je bila zamjenica pročelnika Odjela za kemiju za nastavu i studente. Od 2009. godine član je Hrvatskog kemijskog društva.