Molekule života, Doris Prokopec, Ana Amić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 18:00
utorak 3.5.2022., 10:00 - 18:00
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 18:00
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 18:00
petak 6.5.2022., 10:00 - 18:00
subota 7.5.2022., 10:00 - 18:00

Organizator:
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
OKEM

Detalji:

Četiri su glavna tipa biomolekula, odnosno molekula na kojima se temelji život. To su proteini, ugljikohidrati, lipidi i nukleinske kiseline. No temelji li se život samo na te četiri skupine spojeva? Koji je njihov značaj a koje su posljedice njihovog deficita? Koje su još molekule važne za održavanje zdravlja i života i zašto? Odgovor na ova pitanja, ali i brojne zanimljivosti, možete pročitati na posteru.

Biografija:

Doris Prokopec, studentica, Odjel za kemiju, prokopecdoris@gmail.com, 099 827 0110

Rođena sam 4. 7. 1998. godine u Đakovu. Završila sam gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. 2017. godine upisala sam preddiplomski studij kemije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nakon završenog preddiplomskog studija, 2020. godine upisujem diplomski studij kemije (istraživački smjer) na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjelovala sam na smotri sveučilišta (2019. godine) i međunarodnoj konferenciji u Kopačkom ritu.

 

Doc. dr. sc. Ana Amić, Odjel za kemiju, aamic@kemija.unios.hr, 031/399-980

Studirala sam na Odjelu za kemiju i Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija primila sam Rektorovu nagradu i nagradu Lions kluba Osijek. Doktorirala sam u svibnju 2017. godine. Sudjelujem u organizaciji i realizaciji nastave nekoliko predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije. Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Član sam Hrvatskog kemijskog društva.