Čokoladni život, Dina Magić, Ladislava Laszlo, Ana Amić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 18:00
utorak 3.5.2022., 10:00 - 18:00
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 18:00
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 18:00
petak 6.5.2022., 10:00 - 18:00
subota 7.5.2022., 10:00 - 18:00

Organizator:
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
OKEM

Detalji:

Prema riječima Forresta Gumpa  „My momma always said, „Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get“, tako je ne samo sa životom nego i sa čokoladom. Što se to skriva u čokoladi, a ima tako snažno djelovanje na nas, na naše raspoloženje i život? Po čemu se razlikuju pojedine vrste čokolade i koja ima najsnažnije djelovanje na nas? Jesu li alternativne (zdrave) čokolade ukusne ili su skupi marketinški trik? Odgovor na ova, ali i brojna druga pitanja, možete naći na posteru.

Biografija:

Dina Magić, studentica, Odjel za kemiju, dinamagic3@gmail.com, 0977095117

Rođena sam 22. 9. 1999. godine u Osijeku. Završila sam prirodoslovnu gimnaziju u Osijeku nakon čega sam upisala preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno sam studentica treće godine preddiplomskog studija.

 

Ladislava Laszlo, studentica, Odjel za kemiju, ladalaszlo1505@gmail.com, 0915248073

Rođena sam 15. 5. 1999. u Požegi. Nakon završene srednje škole u Osijeku, upisujem preddiplomski sveučilišni studij kemije na Odjelu za kemiju sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2021. godine završavam preddiplomski studij te dobivam zvanje prvostupnik kemije (univ. bacc. chem). Iste godine upisujem diplomski studij; istraživački smjer.

 

Doc. dr. sc. Ana Amić, Odjel za kemiju, aamic@kemija.unios.hr, 031/399-980

Studirala sam na Odjelu za kemiju i Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija primila sam Rektorovu nagradu i nagradu Lions kluba Osijek. Doktorirala sam u svibnju 2017. godine. Sudjelujem u organizaciji i realizaciji nastave nekoliko predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije. Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Član sam Hrvatskog kemijskog društva.